Archive for Styczeń, 2020

Zrozumienie nauk Jezusa

czwartek, 2 stycznia, 2020

Jezus gdy zapoczątkował swą inicjatywę jako kaznodzieja, bezzwłocznie zaczęły koncentrować się wokół Niego roje osób. Poszczególni z nich tak wielce byli ujęci Jego kazaniami, że postanowili zaprzestać swoje zadania powszednie oraz kroczyć za Nim. Działo się to w czasach gdy Imperium Rzymskie podbiło całą Ziemię Obiecaną i od wielu lat pełniło tam swą jurysdykcję, z czym nie mogło zgodzić się wielu Hebrajczyków. Liczyli oni na to, iż Jezus będzie tą osobą, która zainspiruje tłumy do powstania przeciw jurysdykcji Rzymian, jak również wyswobodzi ich spod rządów najeźdźców. Dostrzegali miano Mesjasz w zdecydowanie przeciwnych rangach niż odbieramy je dzisiaj. Podobnie było na wstępie z Jego najwierniejszymi zwolennikami, jacy zostali jego Apostołami. Dopiero po jakimś okresie czasu, kiedy dostrzegli że Jezus przybył na Ziemię w odmiennym celu zrozumieli Jego intencję. (więcej…)