Zrozumienie nauk Jezusa

2 stycznia, 2020 by Martina
Możliwość komentowania Zrozumienie nauk Jezusa została wyłączona

Jezus gdy zapoczątkował swą inicjatywę jako kaznodzieja, bezzwłocznie zaczęły koncentrować się wokół Niego roje osób. Poszczególni z nich tak wielce byli ujęci Jego kazaniami, że postanowili zaprzestać swoje zadania powszednie oraz kroczyć za Nim. Działo się to w czasach gdy Imperium Rzymskie podbiło całą Ziemię Obiecaną i od wielu lat pełniło tam swą jurysdykcję, z czym nie mogło zgodzić się wielu Hebrajczyków. Liczyli oni na to, iż Jezus będzie tą osobą, która zainspiruje tłumy do powstania przeciw jurysdykcji Rzymian, jak również wyswobodzi ich spod rządów najeźdźców. Dostrzegali miano Mesjasz w zdecydowanie przeciwnych rangach niż odbieramy je dzisiaj. Podobnie było na wstępie z Jego najwierniejszymi zwolennikami, jacy zostali jego Apostołami. Dopiero po jakimś okresie czasu, kiedy dostrzegli że Jezus przybył na Ziemię w odmiennym celu zrozumieli Jego intencję.

Trwało to przez stosunkowo długi czas, bowiem speszeni cudami które podejmował bali się spytać Go dobitnie o pretekst jego zstąpienia na Ziemię. Jezus przemawiał językiem pełnym metafor, który nieraz kłopotliwie bywało pojąć jego wyznawcom, którzy stanowili w większości osoby proste oraz dopiero od Ducha Świętego dostąpili talentu swobody wysławiania się i nauczania odmiennych osób. Często i my mamy istotną trudność w uchwyceniu Jego mądrości i potrzebujemy czasu aby je uchwycić. Jakkolwiek nasz Zbawiciel jest opanowany oraz szlachetny, a jeśli ofiarujemy należycie sporo czasu na zgłębianie Jego słów wreszcie i do nas doleci ich prawidłowe przeznaczenie, które jest aktualne bez względu na czas, który przeminął od Jego przyjścia na Ziemię.

Posted in Uncategorized