Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Zrozumienie nauk Jezusa

czwartek, 2 stycznia, 2020

Jezus gdy zapoczątkował swą inicjatywę jako kaznodzieja, bezzwłocznie zaczęły koncentrować się wokół Niego roje osób. Poszczególni z nich tak wielce byli ujęci Jego kazaniami, że postanowili zaprzestać swoje zadania powszednie oraz kroczyć za Nim. Działo się to w czasach gdy Imperium Rzymskie podbiło całą Ziemię Obiecaną i od wielu lat pełniło tam swą jurysdykcję, z czym nie mogło zgodzić się wielu Hebrajczyków. Liczyli oni na to, iż Jezus będzie tą osobą, która zainspiruje tłumy do powstania przeciw jurysdykcji Rzymian, jak również wyswobodzi ich spod rządów najeźdźców. Dostrzegali miano Mesjasz w zdecydowanie przeciwnych rangach niż odbieramy je dzisiaj. Podobnie było na wstępie z Jego najwierniejszymi zwolennikami, jacy zostali jego Apostołami. Dopiero po jakimś okresie czasu, kiedy dostrzegli że Jezus przybył na Ziemię w odmiennym celu zrozumieli Jego intencję. (więcej…)

Wpływ tematyki sakralnej na sztukę

piątek, 7 września, 2018

Od setek lat tematyka religijna zalicza się do jednych ze szczególnie docenianych przez różnych twórców. Jacykolwiek z najlepszych i najsłynniejszych twórców z dowolnej epoki posiadają we własnym dorobku choćby kilka malowideł lub statuetek, jakie prezentują istoty z Pisma Świętego jak anioły lub święci. A trzeba by w tym miejscu nawet nadmienić, że kiedyś cała sztuka wspierała się na wątkach, których inspiracja szła z wiary. Analogicznie jest także w sztuce nowoczesnej. Ostatnimi czasy motyw Boga, bądź także nieba lub wiary, staje się znów coraz bardziej powszechny, chociaż czy można by było napisać że kiedykolwiek nie był? Każdego roku rośnie ilość sławnych produkcji kinowych, których tematyka oparta jest o przypowieści biblijne. Spowodowane jest to szalenie fascynującą oraz bogatą tematyką, jaką oferuje nam Pismo Święte i zawarte w nim historie, jakie są świetnie rozumiane i rozpoznawalne w całym świecie chrześcijańskim. (więcej…)

Pomóż bliźniemu dostąpić Zbawienia

czwartek, 12 kwietnia, 2018

Bóg, który nas stworzył na swe podobieństwo tak bardzo się o nas martwił, że poświęcił swego własnego Syna by dać nam szansę na zbawienie. I do dzisiaj doświadczamy plony tego wydarzenia, a od owego czasu znacznie łatwiej jest nam trafić do nieba. Wystarczy, że uwierzymy w to co nam objawiono. (więcej…)

Mądrość wypływająca z Biblii

wtorek, 27 marca, 2018

Biblia ŚwiętaMłode osoby, zaś w szczególności dzieci, wymagają pewnych wzorców do odwzorowywania, postaci autentycznych, legendarnych albo półlegendarnych, które wyrażają określony poziom duchowy, który odtwarza konwencje jakie są społecznie akceptowalne. Planując wychować nowe pokolenia godnie akuratnie jest prezentować im należyte standardy, jakie godne są odwzorowywania. Bez przedstawiania ich oraz przy tolerowaniu niewłaściwego zachowania dochodzi do deprawacji. Nie da się polegać na tym, że dzieci samodzielnie zauważą w jaki sposób mogą postępować, odpowiednio jest też zwrócić uwagę na to z jakich miejsc pożyczają swe ideały. (więcej…)

Dokąd podróżują praktykujący chrześcijanie?

piątek, 27 października, 2017

Zarówno w Polsce jak i poza jej granicami znaleźć możemy wiele miejsc słynących z fenomenów natury duchowej, które się w nich dokonują. Przeważnie miało w nich miejsce Objawienie ewentualnie przywiązane są do postaci pewnego świętego. W podobnych miejscach częstokroć buduje się kościoły albo poważniejsze stanowiska kultu kościelnego, jakie ściągają do takiego miejsca tabuny wiernych z najdalszych miejscowości. Pielgrzymują oni do takich miejsc z wielką ufnością licząc na to, że modląc się tam w ich intencjach otrzymają konkretny owoc albo też zamierzają podziękować Panu Bogu za zyskane za wstawiennictwem opiekunów tego rodzaju miejsc sakralnych łaski. (więcej…)